Djeca iz starijih skupina Bubamare i Zvjezdice zajedno sa svojim tetama bili su na izletu 1. lipnja 2022. na seoskom imanju Kezele u selu Šumečani, Ivanečko Graberje. Samo imanje okruženo je livadama, oranicama, voćnjacima i vinogradima. Po dolasku na imanje dočekali su nas ljubazni domaćini i upoznali sa sadržajem i rasporedom  izleta. Nakon okrepe „iz ruksaka“ djeca su uživala  u igri na velikom dječjem igralištu s brojnim kućicama, toboganima, ljuljačkama te na travnjaku i sportskim terenima. Svaka grupa djece posebno je  imala  priliku vidjeti  etno zbirku u kojoj je izloženo preko 4.000 izložaka. Voditeljica je upoznala djecu s starim predmetima i alatima koji su upotrebljavali naši stari te o životu u prošlosti bez struje i vodovoda. Nakon ručka djeca su posjetila drvene staje s domaćim životinjama koje su mogli i hraniti. Do našeg polaska s imanja djeca su još imala vremena za igru na velikom dječjem igralištu.

Hvala Bogu vrijeme je bilo lijepo i svi smo zajedno i veliki i mali bili zadovoljni ponudom, sadržajem izleta i prekrasnim okruženje seoskog imanja Kezele.

Zahvali Bogu i anđelima čuvarima koji su nas čuvali sretno smo se vratili u naš vrtić.

Preporučamo