Nedjelja Muke Gospodnje otvara nam vrata Svetog Tjedna u kojemu slavimo najvažnije događaje svoga spasenja, a to je otajstvo muke, smrti i uskrsnuća Gospodinova. Približilo se vrijeme, došao je čas da Sin čovječji, svojom bezuvjetnom poslušnošću,  krene u odlučnu borbu protiv Adamove neposlušnosti. I protiv grijeha koji je ušao u svijet po neposlušnosti. I protiv svakoga zla. I protiv smrti koja je plaća za grijeh. Adam je po neposlušnosti otvorio vrata smrti. Krist je po poslušnosti također otvorio vrata smrti, ali u smrti nije ostao, nego na drugu stranu otvorio vrata života i tako prevario đavla.

Svjedoci smo velikoga zla koje se događa u Ukrajini. Reagiramo na to zlo na različite načine. Nekoga to zlo dovodi u krizu vjere i sumnju u Božju dobrotu i svemoć. Nevini ljudi umiru, trpe muke. A On? I on je nevin trpio i bio smaknut na križu. Drugi nastavljaju svoj život bojeći se eventualno da se ne upotrijebi nuklearno oružje, što bi imalo katastrofalne posljedice za čovječanstvo. Treći nastavljaju živjeti uobičajeni svoj život.

I bez ovoga rata ima „dovoljno“ umiranja o kojima se ne govori tako često ili se nikako i ne govori. Koliko je danas ljudi u svijetu umrlo od gladi, različitih bolesti i siromaštva? Koliko je djece abortusom smaknuto i prije rođenja? Iz zla ne može izaći dobro. Na koji način želimo pobijediti zlo? Tako što želimo smrt zločincima. Tako smo jednaki njima. Zlo želi prikovati naš pogled za sebe, želi zagospodariti našim srcem i učiniti nas svojim robovima. Gledajući velika zla može se dogoditi da ne vidimo zlo koje izlazi iz nas samih: „Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje.“ ( Mk 7,21)

Isus je raširio ruke i dao se prikovati na križ da bi bio poput zida, poput obrane od zla da ono ne uđe u naša srca. On je molio: Oče, oprosti im, ne znaju što čine!“ (Lk 23,34)

Teška je sablazan zla, a možda je još teža sablazan ljubavi i milosrđa. Ono kad Isus govori razbojniku na križu: „Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!“ (Lk 23,43)

Uistinu, teško nam je razumjeti i zlo i ljubav. To je tajna koju nam skriva Otajstvo muke, smrti i uskrsnuća Gospodnjega. Uđimo u Sveti Tjedan s dubokom šutnjom, poniznošću,  klanjanjem i molitvom da budemo preobraženi Njegovom poslušnošću, spremni opraštati i tako pobjeđivati zlo u nama i oko nas. Krist nam je pribavio pobjedu nad zlom. Prihvatimo je kao najdragocjeniji dar.

s. Blaženka Rudić OP

Preporučamo