Posljednji ciklus duhovnih vježbi u 2021. godini za sestre dominikanke održan je u samostanu Svetih Anđela Čuvara u Korčuli. Duhovne vježbe vodio je p. Slavko Slišković, provincijal Hrvatske dominikanske provincije Navještenja Blažene Djevice Marije. Uz njega dva dana duhovne vježbe vodio je i p. Zvonko Džankić OP. Teme duhovnih vježbi bile su sljedeće: darovi Duha Svetoga u životu redovnice i dominikanska karizma u našem svakodnevnom življenju.

Prvi dan duhovnih vježbi zazvali smo Duha Svetoga. Pater Slavko Slišković predvodio je molitvu litanija Duhu Svetom. Nakon toga imao je uvodno predavanje o Duhu Svetom. Progovorio je tko je točno Duh Sveti. On je plod ljubavi Oca i Sina. Duh Sveti je duša Crkve. Bez Duha Crkva bi bila mrtvo tijelo, kao što bi čovjek bio mrtav bez duše. Duh Sveti daje nam sedam darova koji su za našu osobnu izgradnju. Darovi Duha, o kojim će pater govoriti naredne dane, oni su koji su usmjereni na Boga, zatim čovjeka do nas i na nas same. Sve to bilo bi ništa bez ljubavi, kako nam i Pavao kaže u svojem himnu u poslanici Korinćanima. Trebamo se dobro namazati darovima Duha, poput uljem, pa kada nas zlo želi dohvatiti, da mu ruka samo sklizne, jer smo toliko nauljani darovima Duha. Darove daje Duh, ali na nama je koliko ćemo ih razviti. Svetost nije nešto između već je rezultat rada na darovima Duha. U svetosti ili padamo ili rastemo. Zato je rad na svetosti težak. Kada sve ide lako, to je znak da padamo je najlakše je kotrljati se nizbrdo, a penjati se je teško, što je znak da smo na dobrom putu rasta u darovima i svetosti. Pater je spomenuo i razliku između darova i karizmi te rekao da su karizme isključivo usmjerene na izgradnju zajednice. Mi  kao dominikanski Red imamo svoju karizmu koju koristimo za izgradnju zajednice i naroda kojemu služimo.

Preostale dane pater Slavko govorio je o daru razuma, savjeta, jakosti, pobožnosti, straha Božjega, mudrosti i znanja. Svaki je od tih darova smjestio u naš život te ih provukao kroz određene novozavjetne i starozavjetne tekstove. Pater Zvonko nam je progovorio o riječima oca Miškova koje je upućivao sestrama. One su usmjerene na ono novo, na novost života, na gledanje ne u prošlost već u budućnost, na gradnju uvijek novoga. Osvježio nam je misli razmatranjima o ljepoti naše pripadnost toliko dugoj i bogatoj dominikanskoj tradiciji.

Duhovne vježbe završile su 1. listopada sa svetom misom navečer. Tada smo zahvalili Bogu za sve primljene darove tijekom duhovnih vježbi. Imali smo i prekrasan izlet na Mljet, pretposljednji dan duhovnih vježbi, o čemu možete pročitati također na našoj web stranici!

s. Manes Puškarić

Preporučamo