Evanđelist Marko najdramatičnije opisuje tri Isusova navještaja smrti i uskrsnuća. Prvi navještaj čitamo na 24. nedjelju kroz godinu B. Marko je temeljio svoje evanđelje na pripovijedanju apostola Petra. Prvi navještaj Petar je jako dobro zapamtio jer ga je Isus oštro ukorio zbog pokušaja da Isusa odvrati od puta muke i poniženja. Međutim, Isus tu nije stao. On je još dva puta govorio o svojoj smrti i uskrsnuću. Kada je drugi puta govorio o tome, apostoli nisu opet ništa razumjeli, a poučeni valjda postupkom prema Petru, nisu se usudili ništa pitati (usp. Mk 9,32).  O tome ćemo slušati sljedeće nedjelje. Treći navještaj je uslijedio neposredno prije same muke, a tada su bili zaprepašteni i prestrašeni (usp. Mk 10,32)

Sva tri navještaja Isus govori samo svojim učenicima. Govori onima koje je on sam izabrao i pozvao da ga slijede. Svaki puta Isus govori o svojoj muci i smrti, ali i o uskrsnuću. Čini se da su apostoli uvijek čuli samo prvi dio. Uostalom, to je bilo nešto što su razumjeli, i zato tako strašno i sablažnjivo. Bilo im je poznato bičevanje i razapinjanje koje su primjenjivali Rimljani. Manje jasno je valjda bilo zašto bi Isusa predali glavari i narodne starješine, premda su apostoli bili svjedoci sukoba koje je Isus imao s dotičnima. A posve nerazumljivo, sablažnjivo i neprihvatljivo bila je sama pomisao da bi Isus uopće morao umrijeti takvom smrću, štoviše da je htio sam to prihvatiti. Tu je njihova misao zapinjala i nije dalje išla do uskrsnuća. A što je uskrsnuće – o tome nisu imali nikakvog iskustva.

No, vratimo se današnjem evanđelju. Isus pita svoje učenike što ljudi govore o njemu, a potom što oni kažu tko je on. Petar daje pravi odgovor: Ti si Pomazanik – Krist. Ali vjerojatno ne zna ni sam što je rekao i što te riječi znače. Zatim Isus govori o svojoj muci i smrti, a Petar ga odvraća. Riječi koje Isus upućuje Petru glasile bi zapravo: Stani iza mene! Petre, nije tvoje da me upućuješ što mi je činiti, nego da me slijediš. Ako te na nešto pozivam, ja ću prvi proći kroz to. Ti me slijedi. Bit ću s tobom. A zatim govori svim učenicima da je uvjet nasljedovanja odricanje od sebe i prihvaćanje križa. Isus na prvo mjesto stavlja poslušnost, a zatim služenje. Tu poslušnost opisuje prorok Izaija u Trećoj pjesmi o Sluzi Jahvinu. Sluga nije uzmaknuo pred mukom i poniženjem uzdajući se u Jahvu. Apostol Jakov nas poziva na služenje braći koja su u potrebi, jer se vjera i nasljedovanje Isusa pokazuje djelima.

Govor o križu i nasljedovanju Isusa i za nas je često tvrd govor. I kada mi ponavljamo Isusove riječi često je to samo govor, a daleko od istinskog nasljedovanja. Isus i nama govori: Uzmi svoj križ. Stani iza mene. Nasljeduj me. Bit ću s tobom.

s. Blaženka Rudić OP

Preporučamo