Sv. Dominik je kao odani sin štovao nebesku Majku i stavio svoj Red pod njezinu zaštitu. U pripravi za njegovu svetkovinu molimo devetnicu i razmišljamo o njegovoj povezanosti s Blaženom Djevicom Marijom.

 

DEVETNICA SV. DOMINIKU

– marijanska –

 

PRVI DAN

Anđeo, Božji glasnik, silazi s neba i naviješta Mariji najradosniju vijest što ju je ikad čulo ljudsko uho: Dolazi Mesija! Ali On treba majku. Riječ Božja treba biti utjelovljena u ljudskom biću, jer Bog silazi s neba radi čovjeka i njegova spasenja. Ovaj je događaj čekao Marijin pristanak. Čim je ona izgovorila: „Neka mi bude po riječi tvojoj“,  u tom trenu Riječ u njoj postade tijelom.

 

Blagdan Navještenja posebno je istaknut u dominikanskom Redu. Kao što je Marija pod svojim srcem zaodjenula Riječ tijelom, tako i propovjednici moraju svoju riječ zaodjenuti Božanskom istinom, kako bi ona mogla donositi plod. Između Utjelovljenja Božje Riječi i naviještanja istine mora biti bliski odnos. To je shvatio Dominik, oslušku­jući i prihvaćajući milosne potica­je Svevišnjega, poput Marije. Zato ju je često s ljubavlju pozdravljao i zazivao:

 

ZDRAVO MARIJO, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen.

 

MOLBOM DOMINIKA, ISUSE BLAGI,

DAJ DA TEBI UVIJEK BUDEMO DRAGI!

Pomolimo se

Gospodine, sveti je otac Dominik bio odličan propovjednik tvoje istine. Daj da zaslugama i naukom pomogne tvoju Crkvu, a nas zagovara svojim molitvama. Po Gospodinu …

 

 DRUGI DAN

Čim je Marija izrekla svoj Fiat – neka mi bude, Bog preuzima inicijativu. Njegov ulazak u ovaj svijet često mijenja sve ljudske nacr­te i planove. Čovjek, koji surađuje s Bogom, ne živi više za sebe. Kreće u akciju, pa makar i samo zato da s drugima podijeli doživljeno iskustvo. Tako i Marija hiti u gorje u pomoć svojoj rođakinji Elizabeti. Put nije bio ni kratak ni ugodan. Ona ipak kliče od radosti Bogu svome: Veliča duša moja Gospodina.

 

Dominik je na svojim dugim i napornim putovanjima rado i često je pozdravljao svoju Kraljicu i Majku pjevajući joj od srca: Zdravo Zvijezdo mora; ili bi joj, prebirući zrnca šaptao: ZDRAVO MARIJO, milosti puna….

 

MOLBOM DOMINIKA, ISUSE BLAGI,

DAJ DA TEBI UVIJEK BUDEMO DRAGI!

Pomolimo se

Bože, sveti je Dominik hodio stopama siromašnog i poniznog Krista. Molimo te da i mi po njegovu zagovoru vjerno vršimo svoj životni poziv i postignemo savršenstvo koje si pokazao u svome Sinu Isusu Kristu. Koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

 

 TREĆI DAN

“I riječ Tijelom postade i nastani se među nama”. Ta je Riječ ušla u ovu našu po­vijest potpuno nečujno i nezapaženo – u liku malog Djeteta, u siromašnoj, pastir­skoj štali. Unatoč mučnoj neizvjesnosti, Marija brižno čuva u srcu i pod srcem svoju tajnu hranjenu živom nadom da će Sin Božji sam pro­naći način kako i kada će očitovati svijetu “da je došao Njegov čas”.

I Dominik je ponekad doživio bešćutnost sredine u kojoj je djelovao, ali ga to nije obeshrabrilo u njegovu poslanju. Uvijek i svagdje povjeravao je ishod svoje misije Bogu. Poput Marije, nenametljivo je prilazio ljudima, uvjeren da će Bog taknuti duše kada „dođe njegov čas“. ZDRAVO MARIJO, milosti puna …

 

MOLBOM DOMINIKA, ISUSE BLAGI,

DAJ DA TEBI UVIJEK BUDEMO DRAGI!

Pomolimo se

Gospodine, u svetom si nam Dominiku dao uzor evanđeoskog savršenstva. Daj nam, molimo te, da u prolaznosti ovoga svijeta svim srcem prianjamo uz nebeska dobra. Po Gospodinu.

 

ČETVRTI  DAN

Iz Isusova djetinjstva znademo tek da je “Dijete raslo i napredovalo u dobi milosti”. A taj je rast i zrenje, trajalo punih 30 godina. U tom je razdoblju sazrijevala i Marijina strplji­vost, poniznost i vjera. Tek u Kani, posebnom pronicljivošću, spoznaje da dolazi “Njegov čas”, zato upozorava sve Božje sluge: “Učinite sve što vam rekne”.

Dominik nije nikada naglo donosio svoje odluke. Strpljivo je čekao da one zriju pod sjenom poniznosti i u svjetlu vjere. Bog znade kada je koja duša spremna „učiniti sve što joj On kaže“. ZDRAVO MARIJO, milosti puna …

 

MOLBOM DOMINIKA, ISUSE BLAGI,

DAJ DA TEBI UVIJEK BUDEMO DRAGI!

Pomolimo se

Bože, ti si u svojoj Crkvi podigao svetoga Dominika da ljudima pokazuje put spasenja. Daj da i mi poput njega nasljedujemo Krista učitelja, te u društvu svoje braće i sestara stignemo k tebi. Po Gospodinu.

 

PETI DAN

Nakon brojnih Isusovih čudesa, učenici su se sve više uvjeravali u njegovu Božansku moć. Međutim, nakon što je Isus uhvaćen, predan mučiteljima i na križu izdahnuo, gotovo svi su se razočarali i predali beznađu. Jedino Marija koja nije bila uvijek uz svog Sina kad su mu se svi divili i tražili ga, sada kad su ga svi napustili, ona ostaje uz njega. Trpi s Njim. Prikazuje Svevišnjemu svoje i Njegove boli. Znao je to Isus, zato joj uzvraća zahvalan pogled na svom putu prema Kalvariji. Bio je to samo pogled, bez riječi. Ali i to je bilo dovoljno da oboje prikupe nove snage za daljnju životnu borbu.

Osnutak Reda propovjednika značilo je novo proljeće za Crkvu, kako je to sama Bl. Djevica izrekla Dominiku u jednom viđenju. Bez sumnje, Domi­nika je to ispunjalo radošću, ali je bio svjestan da se duše spašavaju jedino žrtvom i molitvom. Zato i on traži pogled i potporu Nebeske Maj­ke. Ona se odaziva u viđenjima, tješi ga i hrabri na zapo­četom putu. Ali ne samo njega, nego i sve njegove duhovne sinove i kćeri.  ZDRAVO MARIJO, milosti puna…

 

MOLBOM DOMINIKA, ISUSE BLAGI,

DAJ DA TEBI UVIJEK BUDEMO DRAGI!

Pomolimo se

Svemogući vječni Bože, proslavom svetoga Dominika daješ nam uvijek nove dokaze ljubavi. Daj da nas njegov zagovor kod tebe preporuči, a njegov primjer potakne da i mi vjerno nasljedujemo tvoga Sina Isusa Krista i njegovu Majku Mariju. Koji s tobom.

 

ŠESTI DAN

Marija i Isus, to su dva nerazdvojna bića. Sasvim razumljivo, jer ona je Njegova Majka. U njenom je krilu začet. Donijela ga je na svijet nejaka, trebao je njenu pomoć i ljubav. U tome sigurno nije oskudijevao. No, Očevo je poslanje zahtijevalo mnogo više. Morat će se odreći i onoga što mu je najmilije i prihvatiti žrtvu križa, za spas svijeta. To je bio Isusov put. Prihvaća ga i Marija. U punini ostvaruje svoju ulogu “službenice Gospodnje”. Slijedi svog Sina na krvavom putu prema Golgoti, do njegova raspeća. Zato joj On, umirući na križu, povjerava sve one za koje polaže svoj život. Kao “službenici Gospodnjoj” progovara: “Ženo, evo ti sina”. Potvrdivši potom i njenu ulogu Majke, reče učeniku: »Sinko, evo ti Majke!”

Upravo takvu, kao službenicu i Majku, Dominik je uze k sebi, u svoj Red, u svoje propovijedanje, da mu bude uzor, pomoć i zaštita. Moleći podno Križa, i on je prikazivao svoj život za spas duša. Gospodin mu nije ostao dužan; po zagovoru svoje Majke, povjerio je njemu i cijelom Redu da riječju i životom naviještaju i uprisutnjuju kraljevstvo Božje među ljudima. ZDRAVO MARIJO, milosti puna…

 

MOLBOM DOMINIKA, ISUSE BLAGI,

DAJ DA TEBI UVIJEK BUDEMO DRAGI!

Pomolimo se

Bože, ti si svetoga Dominika ispunio duhom istine i ljubavi da ljudima pokazuje put spasenja. Mi ga danas častimo: daj da po njegovu primjeru i zagovoru napredujemo u svetosti i iskusimo tvoju pomoć. Po Gospodinu.

 

SEDMI DAN

Prihvativši oporuku umirućeg Sina, Marija je odmah počinje ostvarivati. Tješi i hrabri Isusove učenike. Moli s njima i za njih, bodreći njihovu vjeru i nadu u Isusovo obećanje. Tu svoju ulogu Marija vrši u Crkvi sve do danas. Silaskom Duha Svetoga nad Apostole, oni bivaju oslobođeni svakoga straha i tjeskobe, te potpuno spremni, poput svoga Učitelja, položiti život za spas duša.

Upravo na blagdan Duhova Dominik je sazvao prvu skupštinu svoga Reda, na kojoj je iznio nacrt njihova propovjedničkog poslanja. Pozvao je svoje sinove da u zajedništvu s Marijom, pronose Radosnu vijest spasenja po čitavome svijetu, u zgodna i nezgodna vremena, pa i pod cijenu života.  ZDRAVO MARIJO, milosti puna…

 

MOLBOM DOMINIKA, ISUSE BLAGI,

DAJ DA TEBI UVIJEK BUDEMO DRAGI!

Pomolimo se

Bože, po tvom je milosrđu sveti Dominik naviještao neistraživo bogatstvo Kristovo. Daj da te po njegovu zagovoru sve bolje upoznamo, budemo plodni svakim dobrim djelom, te hodimo pred tobom u svjetlu evanđelja. Po Gospodinu.

 

OSMI DAN

Marijina uloga majčinstva prema svim Božjim stvorenjima, napose se očituje nakon njezina preminuća i uznesenja u nebo. Već svojim Bezgrešnim začećem nadila­zi svako ljudsko biće, a sada je Vječni Otac zajedno sa Sinom i Duhom Svetim postavlja za Kraljicu neba i zemlje. Narod joj se vjekovima obraća, dajući joj razne nazive, prema svojim potrebama.

Takvu zdravu pobožnost prema njoj gajio je i Dominik, što je ostavio u baštinu cijelom svom Redu. Tu se Marija posebno štuje kao Kraljica Apostola i Prijestolje Mudrosti. Dominik je poslanje Braće propovjednika povezao s Marijinim poslanjem. Njezin “Veliča” nakon “Neka mi bude”, jest prvo Marijino ‘propovijedanje”. Tim hvalospjevom ona očituje svoje nutarnje iskustvo objave: svoje otkriće Boga, otkriće njegove svetosti i milosrđa, koje “uzdiže ponizne i gladne napunja dobrima”. Upravo zato uzima je Dominik za pokroviteljicu čitavoga Reda. Nitko, naime, ne može oduševljavati druge za kraljevstvo Božje ako to kraljevstvo ne posjeduje u sebi. ZDRAVO MARIJO, milosti puna ….

 

MOLBOM DOMINIKA, ISUSE BLAGI,

DAJ DA TEBI UVIJEK BUDEMO DRAGI!

Pomolimo se

Bože, ti si propovijedanjem svetoga Dominika mnogima pokazao put spasenja. Daj da po njegovu zagovoru ustrajemo u vjeri, ljubavi i poslanju, te budemo dionici njegove slave. Po Gospodinu.

 

DEVETI DAN

Otajstva Marijine krunice vjekovima su bila moćno i dragocjeno sredstvo svim onim dušama koje su željele sigurnim i jednostavnim putem doći do Isusa. Dominikanci su, tijekom cijele povijesti Reda, bili vjerni promicatelji krunice. Mnoga svjedočanstva to potvrđuju. To je dokaz kako se Dominikova ljubav prema Bogorodici Mariji duboko ukorijenila u duše njegovih duhovnih sinova i kćeri. Od samog početka dominikanski je red sačuvao običaj da, nakon Povečernje, u svečanoj procesiji, dolaze pred oltar Presvete Djevice, pjevajući Zdravo Kraljice, i  moleći je da svrne svoj pogled na nas, te nam, nakon ovozemaljskog života pokaže Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje.

A ti, dragi sveti Dominiče, spomeni se svoga djela i pred vječnim Sucem svoju djecu obrani. ZDRAVO MARIJO, milosti puna …

 

MOLBOM DOMINIKA, ISUSE BLAGI,

DAJ DA TEBI UVIJEK BUDEMO DRAGI!

 

Pomolimo se

Bože, koji si se udostojao svoju Crkvu prosvijetliti zaslugama i naukom blaženoga Dominika, tvoga priznavaoca, našega oca, podaj da njegovim zagovorom nikada ne bude lišena vremenite pomoći i da svagda raste duhovnim napretkom. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

Divne l’ nade, što je dade plačnima u smrtni čas,

kad obeća biti braći i po smrti štit i spas.

Vrši Oče, što si reko: molitvom pomozi nas.

Čudesno si ozdravljao tijelo svijetu bolesnom,

naših duša boli sada liječi moću Kristovom.

Vrši, Oče, što si reko: molitvom pomozi nas.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Vrši, Oče, što si reko: molitvom pomozi nas.

 

s. Slavka Sente OP

Preporučamo