Na kavi s dominikankama u jubilarnoj 800. godini od smrti sv. Dominika, utemeljitelja dominikanskog Reda odnosno Reda propovjednika, koja je započela 6. siječnja 2021. godine. Ovaj put na kavi ste sa s. Manes Puškarić i s. Rahelom Rukavinom, koje su razgovarale o ovogodišnjem jubileju, o jubilejima naše Kongregacije i ostalim detaljima koje pogledajte i poslušajte na linku.

 

Preporučamo