U Isusu Kristu Bog se na nov način otkrio svijetu. Božje stvarateljsko i spasenjsko djelo je u Isusu doseglo svoj vrhunac.

Gospodin je svojim utjelovljenjem prihvatio svakog čovjeka. Prihvatio je i u sebi pomirio sve moguće situacije koje se čovjeku mogu dogoditi tijekom njegova života. Budući je On sve prihvatio, naše prihvaćanje drugih kao različitih, u njihovoj konkretnoj životnoj situaciji, pa bila ona i takva da odbacuju Boga – prvi je korak ljubavi.

Utjelovljenje je izraz Božje ljubavi prema čovjeku. Ljubav označava ponajprije ljubav Božju prema nama, ali nije isključena i naša ljubav prema Bogu koja izvire iz ljubavi Božje prema nama i na nju odgovara.

Božji blagoslov nema drugog izvorišta osim Njegove darežljivosti, niti drugog cilja osim Njegove slave koju uznose stvorenja. Sve od Boga proizlazi i k Njemu se ima vratiti.

Živi čovjek je slava Božja, a život čovjekov je gledanje Boga u svakome čovjeku.

Naučimo sa zahvalnošću primati i s pouzdanjem ponizno prihvaćati Božji dar spasenja. Otvorimo svoja srca Riječi evanđelja. Sv. Ivan se privio na Isusove grudi i primio je iz Njegova srca Riječi koje nam je ostavio.

U početku bijaše Riječ, da sve postane po njoj i bez nje ne postane ništa. Grijeh nije postao po Riječi. Zlo je otklon od Boga – od Riječi, Božje mudrosti.

Bog je sama mudrost. Sv. Augustin nam objašnjava da je čovjek stvoren na Božju sliku, da ima razumnu dušu kojom može primijetiti mudrost. Onaj život po kojem je sve počelo, taj život je svjetlost. Mnoga srca ne mogu shvatiti samu svjetlost jer su opterećena svojim grijesima. Kao što je slijepcu na suncu sunce prisutno, ali je on suncu odsutan, tako je svaki čovjek srcem slijepac. Prisutna je mudrost, ali kada je slijepcu nazočna, odsutna je njegovim očima: ne tako da je ona njemu odsutna, nego je on od nje odsutan.

Ponizno bdijmo u gledanju, slušanju i vjernom življenju Riječi. Budni budimo u dobrim djelima i prema ‘slijepim srcima’, i u sebi i onima oko sebe. Ne zaboravimo da je Isus proslavljen upravo onime čime je, prema ljudskom gledanju, bio i ponižen.

s. Mirjam Peričić OP

Preporučamo