Stalna na tom svijetu samo mijena jest, veli pjesnik Preradović.  Živimo u svijetu stalnih i brzih promjena, barem mi u europskoj civilizaciji i vremenu digitalnih i tehnoloških dostignuća. Neke od tih promjena su pozitivne, neke negativne. Neke su globalne, neke se događaju u našem svakodnevnom i osobnom životu. Neke su nametnute, neke mi želimo. Možda tih promjena koje želimo ima najmanje. Netko je rekao: budi promjena koju želiš vidjeti. Promjene ne možemo samo očekivati, nego ih trebamo činiti.

Vrijeme došašća je također vrijeme prikladno za promjene, i to ne izvanjske nego nutarnje. Promjene koje će se dogoditi u tišini naših srdaca i adventskih svanuća.  U adventskom himnu za Jutarnju u vremenu od 17. prosinca pjevamo:

Sa silnim glasom proroci

Naviještaju nam spasenje,

I milosti otkupljenja

I Kristov slavni dolazak.

Sva jutra otud blistaju

I srca svima žare se,

Jer vjerni glas odjekuje

Ko glasnik slave buduće.

Na susret s Gospodinom pozivaju nas veliki likovi došašća: prorok Izaija i Ivan Krstitelj. Pripravite put Gospodinu! Prorok Izaija naviješta povratak izabranog naroda iz sužanjstva. Sam Bog će ih izbaviti, nosit će ih na rukama kao jaganjce. Bog nikada nije napustio svoj narod, samo ih je prepustio određenim događajima da se onda pokaže njegova moć i spasenje. Od njih se očekuje vjernost Bogu, vjera u njegovu blizinu, nada u povratak.

Sadašnja situacija donijela je promjene koje ne želimo, bile one opravdane ili ne. Vidimo i kako se prema njima postavljamo. Možda je nekima laknulo što se ne mora u crkvu, ako im savjest još katkad prigovara da bi trebalo. I tako nenaviknuti na osobno zauzeti i živi vjernički život ostadosmo bez onoga na što smo navikli.

Što nam preostaje? Mnogo toga u što smo se pouzdavali nije sigurno. Nije nikada ni bilo, samo smo mislili da jest. Sv. Petar nas u svojoj Poslanici poziva da se ističemo u svetu življenju, pobožno iščekujući Kristov dolazak, da budemo neokaljani i besprijekorni, u miru. Zborna molitva moli: Daj da nas zemaljske obveze i brige ne smetu. Popričesna molitva ističe: Nauči nas, u svjetlu svoje mudrosti, zemaljskim se dobrima pravilno služiti.

„Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu našemu. Svaka dolina neka se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo neka se izravna, što je hrapavo neka se izgladi!“ (Iz 40, 3-4)

Što je ono: Pripravite put, nego da skladno molite? Što je ono: Pripravite put, nego da o sebi ponizno mislite? (sv. Augustin)

Upravo je sada prikladno vrijeme da promijenimo svoj odnos prema Bogu, da mu se iskreno obratimo, priznajući ga Stvoriteljem i Ocem, da povjerujemo u spasenje koje nam je objavljeno u Isusu Kristu. U svijetu u kojem se sve mijenja, propada i nestaje, ostaje stalan Bog koji je moćan u ljubavi milosrđu. Zazovimo ga riječima otpjevnog psalma: Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.

s. Blaženka Rudić OP

Preporučamo