”Sveti budite!  Jer sam svet ja, Jahve, Bog vaš!” (Lev 19,2)

Svetost se u životu sv. Dominika očitovala tako jasno da je već 13 godina nakon njegove smrti proglašen svetim. Živeći neprestano sa svojim Gospodinom Dominik se nikada nije zasitio njegove prisutnosti. A za sjedinjenje s Bogom potrebno je biti slobodan od svega.

Dominik je svoje životne potrebe za snom, hranom i odjećom sveo na minimum. Nije imao svoje sobe ni kreveta, nikada nije jeo meso. Najčešće je jeo samo kruh i pio razvodnjeno vino. Osim toga, činio je pokoru često se skrivajući od svoje braće. Nosio je kostrijet, bičevao se i strogo postio.

Ne treba se, dakle, čuditi što je cijela njegova osoba bila obasjana svjetlom koje je svojstveno asketama i ljudima molitve. Drugi su u njemu vidjeli čovjeka potpuno predanog Bogu.

Ovu želju za životom s Bogom Dominik je nastojao prenijeti na braću i na cijelu Crkvu. U tom nastojanju bio je neobično odvažan i hrabar. Ta hrabrost se očitovala pri osnutku Reda i u naviještanju evanđelja među krivovjercima gdje mu je prijetila i smrtna opasnost. Dominik je želio poći do na kraj svijeta, propovijedati i dati život za Krista. Želio je postati mučenik.

Svetost se očitovala u cjelokupnom njegovom životu. Svjedoci su zapisali da je ” učitelj Dominik bio ponizan, blag, strpljiv, dobrohotan, miran, mirotvorac, trijezan, s malim zadovoljan, pobožan, vrlo zreo u svojim postupcima i riječima, tješitelj svih, a osobito braće, veliki revnitelj u opsluživanju Pravila, neusporedivi ljubitelj siromaštva u hrani i odjeći za sebe i za braću.”

Svetost se očitovala i u Dominikovoj smrti. On je tješio svoju braću dok su stajali kraj njegove smrtne postelje, govoreći da će im biti korisniji poslije smrti nego za života. Njegova oporuka braći u času smrti glasi:” Eto, predraga braćo, što vam ostavljam da čuvate kao što sinovi čuvaju baštinu: imajte ljubav, njegujte poniznost, posjedujte svojevoljno siromaštvo.”

VELIKI OČE, SVETI DOMINIČE, BRIŽNO NAS ČUVAJ OVDJE NA ZEMLJI, A NA ČASU SMRTI PRIMI NAS K SEBI !

Sveti oče Dominiče, tebi je radi neokaljana života bila od Boga osigurana blažena smrt te si prešao u nebesku slavu. Molimo te, isprosi nam da živimo u Božjem prijateljstvu i postignemo milost konačne ustrajnosti.

Moli za nas sveti oče Dominiče.

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Dopusti, molimo, svemogući Bože, da zaštita blaženoga oca našega Dominika, tvoga priznavaoca, oslobodi nas koje tišti breme naših grijeha. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Preporučamo