“Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji oglašava mir, nosi sreću i spasenje naviješta.” (Iz 52,7)

”Neka redovnici brižno nastoje da Crkva po njima svaki dan sve bolje prikazuje Krista i vjernicima i nevjernicima; Krista, dok ili razmatra na gori, ili navješćuje kraljevstvo Božje mnoštvu, ili dok ozdravlja bolesne i ranjene, ili obraća na bolji život grešnike, ili dok blagoslivlje djecu i čini dobro svima, uvijek slušajući volju Oca koji ga je poslao.” (LG 46)

Oduvijek je bilo u Crkvi muškaraca i žena koji su željeli izbliza slijediti Isusa. Pažljivo su se zagledali u Isusov lik kako ga prikazuju Evanđelja i nastojali svijetu prikazati pojedine crte njegova lika. Zato ima toliko raznolikih redovničkih zajednica.

Ali: ”Niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao vas” – kaže Isus. Sam Isus je nadahnućem Duha pozvao određene ljude u različitim prilikama da po njima svojoj Crkvi udijeli posebne darove – karizme.

Dominiku i njegovim sljedbenicima udijelio je dar – karizmu propovijedanja. Kad je Dominik nakon temeljitog studija i žarke molitve krenuo propovijedati njegova riječ je imala silnu snagu. Mnogi koji su bili željni Božje riječi, ali su krenuli krivim putem, vraćali su se pravoj vjeri potaknuti njegovim riječima.

Dominik je bio gorljivi propovjednik, a to je tražio i od svoje braće. Imao je povjerenja u njih i mnogo je od njih zahtijevao. Slao ih je da propovijedaju i osnivaju visoka učilišta. Na samom početku, kad je bilo vrlo malo braće, Dominik  ih je poslao dva po dva, kao Isus svoje apostole. Mnogi su mislili da je to propast tek započetog djela.

Ali Dominik je govorio: ”Sjeme koje je rasuto donosi plod, a ono koje se čuva propada.” Dominik je imao hrabrosti riskirati, a Duh Sveti pomaže rizična djela, jer je on Duh iznenađenja i nepredvidivosti.

Dominikansko poslanje i danas jest: učiti, istraživati, otkrivati najbolje načine u naviještanju radosne vijesti i tako pripravljati put vjeri ljudi koji su željni Boga.

O dragi sveti Dominiče, ti si bio vatra ljubavi za duhovne i vremenite potrebe bližnjega, te i svojim zagovorom postigao pomoć siromasima, bolesnima zdravlje, a mnogim grešnicima milost obraćenja. Isprosi i nama koji smo toliko siromašni vrlinama i toliko slabi i nepostojani na putu savršenstva da budemo ispunjeni hrabrošću i revnošću, kako bismo svim silama težili kršćanskom savršenstvu.

Moli za nas, sveti oče Dominiče.

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Dopusti, molimo, svemogući Bože, da zaštita blaženoga oca našega Dominika, tvoga priznavaoca, oslobodi nas koje tišti breme naših grijeha. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Preporučamo