” Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi.” (Ps 119,105)

Božja riječ je svjetlo nama ljudima, upisana u naša srca ne perom nego Duhom Boga živoga. Božja riječ je zapisana u Bibliji, a Biblija je knjiga Duha. Biblija je pismo Božje napisano nama ljudima, miljenicima njegovim. Napisana je Duhom koji je ljubav Oca i Sina.

Dominik je bio sluga Riječi. Pred njom se klanjao, o njoj razmišljao. Riječ je molio i slavio. Ona je bila svjetiljka njegovim bosim nogama koje su toliko propješačile u želji da svjetlo Riječi obasja one što sjede u tami.

Dominik je razmatrao živu Riječ – Riječ Osobu – Isusa Krista. Promatrao je Isusov lik u Evanđeljima. Posebice je volio Matejevo evanđelje i Pavlove poslanice. Njih je uvijek nosio sa sobom i znao ih napamet. U apostolu Pavlu i njegovim pismima nalazio je poticaj za svoj apostolski rad.

Traži se dobra riječ

dovoljno plodna da iz nje može niknuti ljudsko srce

dovoljno tiha da se nenametljivo može primaknuti svakom jecaju

dovoljno malena da može proći i kroz zatvorena vrata i zidove

dovoljno svijetla da otopi kamen najcrnje noći

dovoljno hitra da ne zakasni za ovaj tren

dovoljno nježna da ne pozlijedi ni najživlju ranu

dovoljno snažna da svježa stigne onkraj pustinje

dovoljno skromna da ne odabire na koji će prag

dovoljno prostrana da obuhvati i suprotne obale

Ako je netko pronađe, neka je podari drugima.

Osim toga, traži se netko tko će, ne nalazeći dovoljno dobru riječ, sam postati dobra riječ. (S.Lice)

Božja riječ je puna blagosti za siromahe Jahvine. I Dominik je nalazio nadahnuće u toj riječi da blago i odlučno privodi zalutale na put istine; da tješi i hrabri klonule. Dominik je kao propovjednik Riječi primio dar riječi i sam postao dar riječi za druge.

Preblagi Otkupitelju, ti si izabrao sv. Dominika da surađuje s tobom u spasavanju duša. On je tvojom milošću i svojim žarom priveo Crkvi mnoge krivovjernike i mnoge grešnike koji su joj grešnim životom zadavali boli. Šalji, dobri Bože, uvijek novih radnika u svoj vinograd da se trude za tvoju čast i beru plodove vječnoga života.

Moli za nas, sveti oče Dominiče.

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, koji si se udostojao svoju Crkvu prosvijetliti zaslugama i naukom blaženoga Dominika, tvoga priznavaoca, našega oca, daj da njegovim zagovorom ne bude lišena vremenite pomoći i da svagda raste duhovnim napretkom. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Preporučamo