Današnje nam evanđelje govori o slijepcu od rođenja kojeg je Isus ozdravio. Isus mu je darovao vid. Vidimo tu milosrdnog Isusa koji daruje čovjeku ono što mu potrebno. Vid je bio najpotrebniji slijepcu od rođenja. Svakome od nas Isus daruje ono što nam je najpotrebnije, od najmanjih do najvećih stvari. Svjedoci smo, svatko od nas, koliko nam je Isus darovao. Posebno danas, u ovim kriznim trenucima, postajemo svjesni svih onih Božjih darova koje smo tako često primali s premalo zahvalnosti, s premalo strahopoštovanja. I zato sada, danas želim reći: hvala ti Gospodine za sve ispovijedi koje sam imala. Hvala ti za sve trenutke koje sam provela s tobom, za sve mise na kojima sam bila. Sada, kad ne mogu više sudjelovati na sv. misi, mogu samo biti radosna za sve one trenutke koje sam bila s tobom. Hvala ti za sve milosti koje si mi dao, a bilo ih je puno. Bilo ih je puno više nego mojih dana. Hvala ti za tvoju beskrajnu ljubav koju nam ne prestaješ davati. Hvala ti za svaku toplu riječ koju si mi uputio po mojim bližnjima, po mojim sestrama. Hvala ti za svaku moju sestru i za svaku osobu koju si mi darovao u mom životu, počevši od mojih roditelja.

„Vjeruješ li u Sina čovječjega“ upitao je Isus slipca koji to više nije. A on je tako spremno odgovorio: „Vjerujem, Gospodine!“ Gospodine, daj i meni samo malo te njegove spremnosti, daj i meni samo malo njegove vjere, samo jedno malo zrnce. I mene danas, Gospodine, pitaš: vjeruješ li u mene i sada kad stvari postaju ozbiljne, kad nije lako vjerovati?

Gospodine, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri. Želim vjerovati i sada, jer si ti jedina sigurnost. I ja sam slijepa od rođenja jer sam tolike godine bila slijepa vidjeti tvoju dobrotu upisanu u svaki cvijet, u svaku osobu, u svaki trenutak. Bila sam slijepa vidjeti tvoju prisutnost u događajima moga života.

Tebi Gospodine koji si svjetlo svjetla povjeravam sebe i ovaj svijet koji se nalazi u tami. Tebi povjeravam svoju prošlost i svaki dan koji će tek doći. Tebi povjeravam sve osobe s kojima se susrećem i sve osobe koje poznajem. Slijepcu si rekao: „Vidio si Ga! To je onaj koji govori s tobom!“ I nama to danas govoriš. Vidjeli ste me toliko puta u svom životu, i na djelu i na riječi. Doista, Gospodine, toliko smo puta vidjeli tvoja dobročinstva. Zato i sada želimo vjerovati da je sve ovo samo prilika da se očituju Božja djela. Vjerujemo da ćemo još jednom vidjeti tvoja djela, tvoju svemoćnu ruku. Vjerujemo, pomozi našoj nevjeri.

 

s. Barbara Bagudić OP

Preporučamo