U Zagrebu je 11. ožujka 2020. godine proslavljen Dan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na Šalati, dan kada su ujedno svečano uručene diplome diplomantima navedenog fakulteta. Među njima bila sam i ja, s. Manes Puškarić, koja sam svečano primila svoju diplomu magistre teologije. Uz to dobila sam i dekanovu nagradu i priznanje za najbolji prosjek ocjena na filozofsko-teološkom studiju u akademskoj godini 2018./2020. Prosjek ocjena bio mi je 5,00. Da se podsjetimo, diplomirala sam 11. srpnja 2019. godine na katedri fundamentalne teologije pod mentorstvom doc. dr. sc. Tomislava Kovača, a tema rada bila je ”Ljudska sloboda u islamu. Pokušaj prikaza i kršćanskog vrednovanja”. Sama podjela diploma bila je okrunjena i svečanim govorom velikog kancelara KBF-a u Zagrebu kardinala Josipa Bozanića, koji je studentima napomenuo važnost radosti istine u studiranju i prenošenju naučenoga. Uz mene su taj dan bili prisutni moji roditelji i rođena sestra te moje sestre dominikanke. Nakon svečanosti podjele diplome, svi smo se zajedno uputili na zajednički ručak. Sve je bilo u duhu radosti i zajedništva. Lijepo je također bilo ponovno susresti svoje kolege i kolegice iz studentskih dana, čuti kako su se i oni snašli, gdje rade i jesu li zadovoljni. Zahvalna na godinama studija radosno koračam dalje, sada s druge strane klupe, u nadi da sada ja sijem mlađim naraštajima sjeme kršćanskih vrednota!

Manes Puškarić

Preporučamo