Kao svake godine, u vrtiću slavimo dan svetog Martina. Sveti Martin je poseban svetac jer pričajući djeci o njemu i njegovu životu, ona ga spoznaju kao uzora koji ukazuje kako bi trebali i oni međusobno dijeliti i pomagati svima koji nemaju. U njegovu čast izrađivali smo ferale te spremali za kolendavanje pjevajući njegovu pjesmu.

U petak, 9. studenog, dva dana prije samog blagdana pokazali smo kako smo naučili sve kitice „Martinove pisme“. Djeca su čak nekoliko puta otpjevala pjesmu za što su bili obilno nagrađeni. U kuhinji su dobili i kokice, a potom smo se uputili u vrtić kako bi se počastili s onim što su dobili.

Preporučamo